Ocena brak

Pojęcie prawa podmiotowego

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

To złożona sytuacja prawna określonego podmiotu, wyznaczona przez normę prawną dookreślana zdarzeniami prawnymi umożliwiająca podejmowanie określonych zachowań będąca elementem stosunku prawnego i zapewniająca ochronę i zaspokojenie interesu majątkowego lub niemajątkowego podmiotu uprawnionego chroniona przez normę prawną przez nadanie prawu podmiotowemu cechy zaskarżalności i egzekwowalności.

Podobne prace

Do góry