Ocena brak

Pojęcie prawa konstytucyjnego, sensu stricto i sensu largo

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Prawo konstytucyjne to całokształt norm prawnych regulujących podstawowe instytucje ustroju gospodarczego państwa, gałąź prawa państwowego całokształt norm prawnych zawartych w konstytucji i w jej ustawach. Występuje w 2 znaczeniach:

-wąskim czyli stricto – całokształt norm prawnych zawartych w konstytucji i ustawach konstytucyjnych.

- szerokim czyli largo gałąź prawna reguluje podstawowe instytucje prawa państwowego.

Podobne prace

Do góry