Ocena brak

Pojęcie prawa konstytucyjnego

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Termin „prawo konstytucyjne” ma przynajmniej 2 znaczenia:

  1. znaczenie węższe – zespół norm prawnych zawartych w konstytucji i innych ustawach konstytucyjnych; normy te tworzą pewna grupę przepisów i wyróżniają się swoją szczególną mocą prawną – najwyższą w całym systemie prawa;

  2. znaczenie szersze – całokształt norm prawnych mających za przedmiot uregulowanie ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa.

Podobne prace

Do góry