Ocena brak

Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Pod pojęciem inicjatywy ustawodawczej należy rozumieć przysługującą określonym prawnie (najczęściej konstytucyjnie) podmiotom kompetencje do przedłożenia parlamentowi projektu ustawy z tym skutkiem prawnym że parlament zobowiązany jest ten projekt rozpatrzyć w przewidzianym trybie.

Podobne prace

Do góry