Ocena brak

Pojęcie prawa administracyjnego gospodarczego

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Jest to zbiór norm prawnych należących do różnych gałęzi prawa, głównie do prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego, regulujący stosunki społeczne powstające w toku szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Jest to bezpośrednia działalność gospodarcza, wykonywana przez przedsiębiorców, polegająca na wymianie dóbr i usług, ale też działalność organów państwowych, wykonujących funkcję reglamentacyjne w gospodarce narodowej.

Zakres regulacji: normuje część stosunków społecznych związanych z działalnością gospodarczą. Pod względem przedmiotowym regulacja ta obejmuje określenie ustroju gospodarczego państwa oraz zasad jego funkcjonowania i ochrony. Określenie to ma formę władczego ustalenia, do respektowania którego zobowiązane są wszystkiego podmioty prawa krajowego oraz osoby zagraniczne wchodzące w stosunki gospodarcze z podmiotami krajowymi. W szczególności państwo reguluje normatywnie:

a) stosunki własnościowe, które są podstawą gospodarowania i przedmiotem ochrony państwa;

b) zasady gospodarowania, typowe dla danego układu stosunków własnościowych i podlegające ochronie ze strony państwa;

c) formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej;

d) zakres i formy państwowej ochrony prawnej mechanizmów gospodarczych i praw ekonomicznych;

e) organizację i formy prawne integracji państwa w stosunki gospodarcze w skali mikro i makroekonomicznej.

A inne dziedziny prawne: brak normatywnego wyodrębnienie w formie kodeksowej prawa gospodarczego.

Normy prawa gospodarczego: graniczą z normami innych działów prawa publicznego: konstytucyjnym, administracyjnym, finansowym, międzynarodowym publicznym. Graniczą też z normami prawa prywatnego: cywilnym, handlowym.

Podobne prace

Do góry