Ocena brak

Pojęcie postępowania cywilnego

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Podstawowym zadaniem postępowania cywilnego jest realizowanie norm prawa cywilnego materialnego w drodze ich przymusowego urzeczywistnienia. To zadanie determinuje samo pojęcie postępowania cywilnego. Pisze się ze postępowanie cywilne to prawnie uregulowany zespół działań zmierzających do:

- skonkretyzowania,

- przymusowego realizowania określonych norm prawnych w sprawach cywilnych w formie przewidzianej prawem (orzeczenie, wyrok, postanowienie)

Postępowanie cywilne swoim zakresem obejmuje różne typy postępowań sądowych, których celem i zadaniem jest rozpoznawanie spraw cywilnych.

Podobne prace

Do góry