Ocena brak

Pojęcie polityki zagranicznej - polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Polityka zagraniczna:

  1. proces formułowania i realizacji celów zewnątrzpaństwowych odzwierciedlających interesy narodu i jego części składowych,

  2. podmiotowy punkt widzenia – to zbiorczy wyraz postępowania państwa w SM, warunkowany obiektywnymi i subiektywnymi czynnikami,

  3. przedmiotowy punkt widzenia – to szeroki kompleks obejmujący wszystkie sfery stosunków państwa ze światem zewnętrznym poprzez bezpieczeństwo, wymianę gospodarczą, nowe formy więzi ekonomicznej oraz szeroko pojęta sferę zagadnień społecznych.

Polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna

Polityka zagraniczna państwa jest jego polityką wewnętrzną. Każde państwo pełni dwie funkcje: wewnętrzną i zewnętrzną. Polityka państwowa w obu tych sferach działania ma na celu urzeczywistnienie tych samych podstawowych interesów. W wypadku państw o wysokim potencjale lub agresywnych wewnętrzna funkcja państwa kształtuje funkcję zewnętrzną (także politykę zagraniczną). W przypadku państw słabych funkcja zewnętrzna kształtuje wewnętrzną politykę państwową.

Podobne prace

Do góry