Ocena brak

Pojęcie poliarchii

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

Poliarchia (gr. poli - wiele, arche - władza) - pojęcie stworzone w roku 1953 przez socjologa Roberta Dahla na określenie nowoczesnej demokracji. Demokracja zapewnia obywatelom możliwość realnego uczestnictwa w polityce. Fundamentalną rolę odgrywa w niej rywalizacja polityczna. Demokracja jest stanem idealnym, a więc nieosiągalnym, można do niego jedynie dążyć.

Poliarchia wyznacza instytucjonalne minimum dla funkcjonowania demokracji:

- Wybieralni przedstawiciele

- Wolne, uczciwe i częste wybory

- Wolność słowa

- Wolność stowarzyszania się

- Wolny dostęp do różnorodnych źródeł informacji

- Inkluzywne obywatelstwo (zobacz: ekskluzja)

- Instytucje polityczne zależne od wyborców

Czynniki stabilizujące:

- Niewykorzystywanie przemocy w celu zdobycia władzy

- Pluralistyczne społeczeństwo

- Ograniczona możliwość występowania różnic kulturowych

- Obywatelska kultura polityczna

- Odpowiednie środowisko międzynarodowe

Podobne prace

Do góry