Ocena brak

Pojecie podświadomości, przedswiadomosci, świadomości u Freuda

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Freud reprezentował pogląd, ze myśli i zachowania, z których dana osoba zdaje sobie sprawę, stanowiš jedynie niewielkąš cześć jej doświadczeń i ze główne czynniki oddziałujące, zarówno na świadome myśli jak i zachowania, majš charakter nieświadomy. Freud zakładał, ze człowiek nie jest rządzony przez świadomość, przyjął model; Świadomość –przedświadomość - nieswiadomość Do przedświadomości można dotrzeć bez problemu poprzez refleksje i skupienie. Natomiast do nie świadomości tej najgłębszej nie docieramy. Możemy dotrzeć tylko dzięki drugiej obie lub w snach marzeniach, fantazjach. Jednak nie potrafimy tego interpretować, potrzebujemy do tego terapeuty.

Życie jest podobne do góry lodowej, której wierzchołek to świadomość natomiast to, co się kryje pod powierzchnią to nieświadomość. Id jest nieświadome. Ego może być częściowo nieświadome, dlatego, ze pewne treści z ego zostajš wyparte, człowiek nie chce o nich pamiętać. Superego tez jest częściowo nieświadome, dlatego, ze nie zawsze pamiętam, dlaczego dostrzegam pewne sprawy. Ego i superego może być przedświadome, tzn. w każdej chwili może być uświadomione, np. ja myślę, ale gdy mam tego świadomość, gdy wiem, że myślę, to jestem uświadomiony. Natomiast, jeśli tylko myślę, to jest to przedświadome.

Podobne prace

Do góry