Ocena brak

POJĘCIE, PODSTAWY I ZAKRES SAMODZIELNOŚCI ADM.

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Po pojęciu samodzielności swobody działań adm. rozumieć będziemy takie postępowanie podmiotów adm. które opierają się na wyraźnym upoważnieniu ustawowym, odwołuje się do norm, zwyczajów pozaprawnych. W państwie prawa pozytywnego nie budzi wątpliwości, jednakże adm. Pub. nie będzie mogła podejmować działań tylko na podstawie norm prawa pozytywnego.

Sama konstrukcja adm. jest również konstrukcja prawa pozytywnego ze względu jednak na fakt, że norma prawa powszechnie obowiązującego nie zawsze zawiera wszystkie elementy treści dopuszczalne jest podjęcie przez adm. działań w ramach których samodzielnie zobowiązana zostaje do ustalenia elementów treści normy w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia.

Podobne prace

Do góry