Ocena brak

POJĘCIE PODATKU

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Podatek - to uregulowane prawem podstawowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Ma ono charakter powszechny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny.

Powszechność - świadczenia podatkowego oznacza, że obowiązek jego płacenia dotyczy wszystkich grup podmiotów wskazanych przez prawo.  

Przymusowy charakter podatku wynika z obowiązku płacenia , powstałego na skutek przepisu prawnego,

Nieodpłatny charakter podatku wyraża się w tym, że za niego nie jest przewidziane prawem żadne świadczenia wzajemne. Jest to podstawowy elementy odróżniający podatek od pobieranych opłat, które wnoszone są za świadczone usługi, np. opłata skarbowa.

Bezzwrotny odróżnia podatek od pożyczek . Państwo nie zwraca zapłaconego podatku

Podobne prace

Do góry