Ocena brak

POJĘCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO; JEGO ZADANIA I INSTRUMENTY. INSTYTUCJINALIZACJA PROCESU PLANOWANIA

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

PLANOWANIE to celowa działalność władcza, polegająca na kształtowaniu przyszłości zgodnie z celami i ideałami społecznymi wyrażanymi przez władzę panującą. Nie należy utożsamiać planowania z prognozowaniem przebiegu samych procesów ekonomicznych. Dlatego wydziela się planowanie; przestrzenne;gospodarcze;społeczne.

Ossowski -planowanie to dążenie do osiągania świadomie wytyczonych celów, to zjawisko powszechne dotyczy wszystkich typów społeczeństw, jednostek grup, zbiorowości. Planowanie społeczne jest wytworem XX w a w społeczeństwach typu socjalistycznego to podstawa społecznego ładu i narzędzie racjonalizacji procesów gospodarczych.

Zinstytucjonalizowane wiąże się z podejmowaniem decyzji co do celów, środków, metod działania mających oparcie w strukturach władzy.

Socjologia planowania powinna obejmować ; społeczne determinanty procesu planowania, zagadnienia tworzenia planu, wymiany myśli, poglądów między planistą a instytucjami politycznymi, zbiorowością której plan dotyczy, partycypacji społecznej i społecznych skutków planowania.

Zakres przedmiotowy analiz planowania urbanistycznego (socjologicznych) - powinien obejmować refleksję nad miastem jako środowiskiem życia człowieka, nad warunkami życia w mieście, zróżnicowaniem struktur miasta, organizacją życia w osiedlach, nad waloryzacją przestrzeni itd.

Podobne prace

Do góry