Ocena brak

Pojęcie partii politycznej i systemu partyjnego

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Partia polityczna to dobrowolna organizacja występująca pod określona nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu politycznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

System partyjny to określony układ sił politycznych w społeczeństwie. Przyjęcie określonego stylu rządzenia zależy zawsze od unormowań danego państwa.

Podobne prace

Do góry