Ocena brak

POJĘCIE PAŃSTWA W SOCJOLOGII

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Państwowielka suwerenna instytucja polityczna, kontrolująca obszar danego kraju, obejmująca swoim działaniem wszystkich członków społeczeństwa lub społeczeństw, które zamieszkują jago terytorium. Instytucja wyposażona w prawo stosowania przymusu wobec jednostek i grup społecznych nie przestrzegających obowiązującego prawa. Comte sądził, że podział pracy który uzależnia wszystkich członków od siebie, ma też negatywne konsekwencje, jest segregacją społeczeństwa na grupy ludzi które mają wspólne interesy tych którzy konkurują o siebie. Musi powstać państwo którego zadaniem jest kierowaniem życia społecznego tam gdzie same stosunki nie dały by rady, państwo musi mieć prawo ingerencji, nie działać tylko na własną korzyść ale na korzyść eliminacji konfliktów, to jest ta koncepcja polityki, wszystko co uważa za konieczne.

Hegel uważał, że państwo to dziedzina życia publicznego, wkracza po to by interes ogólny mógł być realizowany.

Emil Durkheim; przyjmował koncepcje, której zadanie jest wkraczanie w życie społeczne by mogły one bardziej bez konfliktowo funkcjonować. Inna koncepcja państwa wywodzi się od Spencera; jako liberał sądził że państwo jego istota jest zapewnienie porządku, każde jego wkraczanie będzie szkodliwe, szkody są zawsze większe niż korzyści.

Marks; państwo to nic innego jak aparat przymusu, potrzebne jest nam po to by nie bronić nas przed przedsiębiorcami, po to by bronić klasy uprzywilejowane przed klasami nie uprzywilejowanymi. Ogranicza instytucje by nikt inny nie zabierał tego bogactwa. Druga funkcja obrona przed atakiem z zewnątrz. Państwo to nie cały ten aparat tylko jego część, armia, policja, wymiar sprawiedliwości. Max Weber: Państwo to związek polityczny, taki związek który posiada własną hierarchiczność, utrzymuje porządek dzięki monopolowi środków wewnętrznego przymusu.

Podobne prace

Do góry