Ocena brak

Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba chrześcijańska

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

Chrześcijanie wyczuwając w osobie moralnej siłę religijną uczynili z niej istotę metafizyczną. Pojęcie, jakie mamy na temat osoby ludzkiej, jest wciąż pojęciem za-sadniczo chrześcijańskim. Wystarczy prześledzić  świetną książkę Schlossmana. Widział on — lepiej niż inni — przejście pojęcia persona,  człowieka należącego do określonego stanu, do pojęcia człowieka po prostu, do pojęcia osoby ludzkiej. [...]

Kasjodor powiedział przecież precyzyjnie: persona — substantia rationalis individua (Ps. VII). Osoba to substancja racjonalna, niepodzielna i indywidualna. Nie uczynił jednak z tej racjonalnej substancji  indywidualnej tego, czym jest ona obecnie, tzn. świadomości i kategorii. Jest to dziełem długiej pracy filozofów. [...]

Do góry