Ocena brak

Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Prawa rzeczowe ograniczone wynikają przede wszystkim z tego, że należą one obok własności i użytkowania wieczystego do grupy praw podmiotowych rzeczowych poza tym, prawa te mają określone konstrukcje (normatywne) ukształtowane przepisami prawnymi.

= przepisami ogólnymi odnoszącymi się do wszystkich ograniczonych praw rzeczowych

= przepisy szczególne – zawarte w K.C i innych ustawach odnoszącymi się do poszczególnych praw

Prawa rzeczowe ograniczone są skuteczne wobec wszystkich, inaczej mówiąc mają one charakter praw podmiotowych bezwzględnych. Przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych są rzeczy ruchome lub nieruchomości. Jedną z cech tych praw jest to, że są one prawami na rzeczy cudzej oznacza to, że stanowią one obciążenie rzeczy cudzej.

Prawa rzeczowe ograniczone dają uprawnionemu możność korzystania z cudzych rzeczy w pełnym ograniczonym zakresie, ustawodawca pozytywnie, wyczerpująco określa uprawnienia wypływające z danego ograniczonego prawa rzeczowego. Zastrzec należy jednak:

- niektóre ograniczone prawa rzeczowe, mogą oprócz rzeczy obciążać także inne prawa majątkowe

- możność władania cudzą rzeczą w pełnym ograniczonym zakresie daje wszystkim ograniczone prawa rzeczowa, poza zastawem, hipoteką które są prawami zastawniczymi, stanowią zabezpieczenie wierzytelności

Podobne prace

Do góry