Ocena brak

Pojęcie: ocena, opinia

Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011

Opinia - wyrażony w formie werbalnej pogląd, ściśle powiązany z subiektywnym spojrzeniem autora - używanie opinii zamiast ocen jest jedną z podstaw asertywnego zachowania.

Ocena - wyrażony kategorycznie osąd, krytyka, werdykt - może mieć charakter werbalny lub pozawerbalny . Zastąpienie ocen opiniami leży u podstaw zachowań asertywnych.

Podobne prace

Do góry