Ocena brak

Pojęcie obowiązku meldunkowego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Obowiązek meldunkowy polega na:

  • Zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

  • Wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

  • Zameldowaniu o urodzeniu dziecka,

  • Zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego,

  • Zameldowaniu o zgonie osoby

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość lub inny dokument.

Osoby niepełnoletnie przedstawiają skrócony akt urodzenia.

Obowiązek meldunkowy dotyczy każdego obywatela, w pewnym zakresie dotyczy też cudzoziemców.

Obowiązek meldunkowy należy do czynności materialno - technicznych organów gminy.

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu. W tym samym czasie można mieć tylko 1 miejsce pobytu.

Podobne prace

Do góry