Ocena brak

Pojęcie obowiązku ewidencyjnego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Ewidencja ludności polega na rejestracji danych dotyczących osób:

  • Miejscu pobytu osób,

  • O urodzeniach,

  • Dotyczących obowiązku wojskowego,

  • Zmianach stanu cywilnego,

  • Obywatelstwa,

  • Imion i nazwisk,

  • O zgonach.

Obowiązek ewidencyjny to obowiązek podania i oznaczenia określonych danych. Obowiązek ewidencyjny ciąży na państwie.

Od tego obowiązku należy wyróżnić obowiązek meldunkowy

Podobne prace

Do góry