Ocena brak

Pojęcie noty budżetowej

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Nota budżetowa 

-nota budżetowa – tak potocznie nazywa się rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu opracowywania projektu budżetu państwa. W nocie Minister Finansów określa:

- harmonogram prac budżetowych,

- wzory formularzy planistycznych, na których resorty i inne instytucje finansowe z budżetu państwa będą przekładać Ministrowi Finansów informacje i propozycje do budżetu państwa,

- zasady planowania poszczególnych rodzajów wydatków

Nota budżetowa obowiązuje tylko przez jeden rok – dla każdego cyklu budżetowego Minister Finansów ustala od nowa tryb i harmonogram prac. 

Nota budżetowa rozsyłana jest do poszczególnym ministrów o wojewodów. Na jej podstawie ministrowie i wojewodowie są zobowiązani do zaplanowania pojedynczych budżetów dotyczących swoich resortów i samorządów terytorialnych. Te budżety trafiają do Ministra Finansów i na tej podstawie Minister Finansów sporządza projekt zbiorczy budżetu państwa. Trafia on pod obrady Rady Ministrów. Jeśli jest akceptowany, to Rada Ministrów upoważnia Ministra Finansów do przedstawienia tzw. expose budżetowego w Sejmie (do 15.XI).

Podobne prace

Do góry