Ocena brak

Pojęcie nomenklatury i jej typy

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Nomenklatura- stanowiska przeznaczone dla członków partii komunistycznej lub ich sympatyków // zgadzają się służyć władzy i się jej podporządkować;

Okres komunistyczny:

 • Aparat partyjny na szczeblu KC

 • Aparat partyjny na szczeblu niższym

 • Administracja publiczna i rządowa

 • Administracja szczebla wojewódzkiego

 • Przywódcy

 • Nomenklatura gospodarcza na szczeblu KC

 • Nomenklatura Kulturalna

 • Wyższa służba zagraniczna

Okres postkomunistyczny:

 • Nomenklatura właściwa (komuniści)

 • Antynomenklatura biała (dysydenci)

 • Samoodtwarzająca się

 • Intelektualiści którzy wkroczyli do życia społecznego

Podobne prace

Do góry