Ocena brak

Pojęcie nieruchomości

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

Res immobile, immobilia – grunty i wszystko trwale z nimi związane w sposób naturalny lub sztuczny – stanowiące jego część składową wg zasady superficies solo cedit – to co połączone z powierzchnią gruntu należy do gruntu. Prawo rzymskie nie znało odrębnych nieruchomości budynkowych i lokalowych.

Res mobilesa contrario. Różnice objawiały się w drobnych sprawach np. w innym okresie zasiedzenia (2 lata dla immobili, rok dla mobili) innych interdyktów chroniących posiadanie; nabycie i przenoszenie własności wedle tych samych reguł.

Podobne prace

Do góry