Ocena brak

Pojęcie nadzoru - nadzór prawny

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Jest elementem składowym centralizacji i decentralizacji jednak w każdych z tych układów realizowany jest innej postaci prawnej, innymi środkami i zmiennym nasileniem ich stosowania dochodzi do zróżnicowania stopnia nadzoru.

Tak więc nadzór oznacza badania działalności danego podmiotu adm. połączone z możliwością pomocy, wpływu a także modyfikacji tej działalności, dokonywane przez organ zwierzchni organizacyjne bądź funkcjonalne, w celu zapewnienia zgodności tej działalności z prawem, a w określonych przypadkach zgodności z prawem wartościami szczegółowymi: nadzór nad adm. rządową, nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, nadzór policyjny.

Kryterium nadzoru: kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności, prawidłowego wykonywania powierzonego zadania.

Podobne prace

Do góry