Ocena brak

Pojęcie mandatu przedstawicielskiego i jego cechy

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Mandat jest to udzielone na określony czas przeważnie w wyborach pełnomocnictwo do pełnienia funkcji parlamentarnej, upoważniające oraz zobowiązujące do uczestnictwa w kształtowaniu i wyrażaniu przez parlament woli narodu.

Charakteryzuje konstrukcję mandatu wg regulacji konstytucyjnej należy stwierdzić że jest on:

a) generalny czyli poseł wyraża wolę całego narodu rola ślubowania nakazuje „wykonywać obowiązki wobec narodu” mają kierować się dobrem narodu

b) niezależny czyli parlamentarzystów nie interesują instrukcje wyborców nie mają też wobec nich żadnych obowiązków wobec konkretnych wyborców mają informować o swojej pracy i działalności swojego organu do którego zostali wybrani

c) nie odwoływalny wyborcy nie mogą cofnąć przedstawicielom udzielonego im pełnomocnictwa

Brak możliwości odwoływania przedstawicieli do Sejmu i Senatu nie oznacza jednak że są oni w ogóle nieodpowiedzialni, muszą sprostać określonym kryterium linii działania politycznego, skuteczności działania, kompetencyjności jest ona egzekwowana przez partie polityczne. Początkiem trwania mandatu jest dzień ogłoszenia wyników wyborów, posłem, senatorem jest się przed złożeniem ślubowania.

Podobne prace

Do góry