Ocena brak

Pojęcie kultury tradycyjnej

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Kultura tradycyjna jest elementem niezbędnym po to, aby zrozumieć kulturę w środowisku. Jest formułą dochodzenia do dzisiejszego stanu człowieczeństwa, do odbierania umiejętności. Kultura tradycyjna to wszelka spuścizna, którą następujące generacje przekazują pokoleniom wchodzącym w życie, swoim następcom. Pojęcie to zbliża nas do pojęcia co człowiek bierze i co chce przekazać następnym pokoleniom.

  • Sposób transmisji – przekazywanie za pomocą mowy czy dźwięków; następuje formuła przekazywania bezpośredniego;

  • Metoda przekazywania – brak bezpośredniego przekazywania; przekazuje się za pomocą mechanizmów, np. książka, Internet, telewizja, radio, pasa; nie ma tu bezpośredniej styczności; są to nośniki materialne.

Interesuje nas wcześniejsze pojęcie kultury tradycyjnej. W jaki sposób człowiek przekazywał informacje o człowieczeństwie i umiejętnościach. Interesuje nas to w jaki sposób on to robił.

Podobne prace

Do góry