Ocena brak

Pojęcie konstytucjonalizmu i jego podział

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Konstytucjonalizmdefinicja konstytucjonalizmu sprawia badaczom nie lada problem. Istnieje kilka jej koncepcji. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że na konstytucjonalizm składają się 3 elementy:

  • element aksjologiczny – całokształt poglądów dotyczących ustroju państwowego;
  • element normatywny – ogół norm dotyczących ustroju państwowego, zwłaszcza norm konstytucyjnych; 
  • element socjologiczny – praktyka stosowania konstytucji.

Konstytucjonalizm dzielimy na:

- demokratyczny (angielski, francuski, amerykański);

- niedemokratyczny (socjalistyczny, nazistowski).

Podobne prace

Do góry