Ocena brak

Pojęcie konstytucji w znaczeniu materialnym, formalnym i polityczno socjologicznym

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Konstytucja zawiera normy prawne wyposażone w najwyższą moc prawną, reguluje podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego w państwie, czyli:

- jest najwyższym prawem RP

- jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba, że Konstytucja stanowi inaczej.

W sensie materialnym to ogół norm prawnych zarówno prawa samego jak i zwyczajowego regulujących ustrój polityczny i społeczno gospodarczy państwa.

W sensie formalnym jest to akt prawny o szczególnej treści zawierający normy prawne wyposażone w najwyższą moc prawną w szczególny sposób ustalony i zmieniany.

Podobne prace

Do góry