Ocena brak

POJĘCIE KONSTYTUCJI

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Termin „constiluere" ustanawiać, urządzać. Konstytucja w tym ujęciu oznaczałaby sposób urządzania państwa. Pojecie materialne- konstytucja może być objaśniana Jako całokształt norm prawnych regulujących ustrój państwa.

Konstytucja- ustawa zasadnicza, a wice akt normatywny, którego cechy pozwalają wyróżnić go spośród innych ustaw ( różnica gatunkowa ),.bo posiada szczególną moc prawną szczególną treść, szczególny tryb uchwalania i zmiany.

Istnieje podział na konstytucje sztywne i elastyczne : zmiana jej wymaga kwalifikowanej większości i elastyczne większość wymaganej do zmiany ustawy zwykłej.

Czyli konstytucja określa ogólne zasady ustroju polit. i społeczno- gosp. państwa, struktury i kompetencje naczelnych organów władzy, podstawowe prawa i obowiązki, określa faktyczny układ sił politycznych w państwie.

Szczególna ranga konstytucji wyraża się prymatem w systemie źródeł prawa i jest rex superior. Istnieje zakaz wydawania ustaw sprzecznych z konstytucją .

Pojęcie formalne- akt normatywny o szczególnej mocy prawnej regulujący całokształt zagadnień ustrojowych.

F. Lassale: jego koncepcja tzw. : konstytucji rzeczywistej pojmowanej jako faktyczny układ sił społecznych istniejących.

Podobne prace

Do góry