Ocena brak

POJĘCIE KOMPETENCJI

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Jest to właściwość, wskazanie w jakim zakresie określony organ jest umocowany i zobligowany do podjęcia działania;

kompetencja o charakterze osobowym czyli jakie osoby (piastuni organu) są właściwi do podejmowania działań;

kompetencja o charakterze rzeczowym – rodzaj spraw jakie mogą być z zakresu administracji realizowane przez organ;

kompetencje o charakterze terytorialnym – obejmujące terytorium całego kraju lub określoną jednostkę jego podziału terytorialnego;

kompetencje o charakterze instancyjnym jaki organ, w jakim stadium postępowania kompetentny jest do rozstrzygnięcia sprawy.

KOMPETENCJA ma charakter:

zewnętrzny- czynności podejmowane przez określony organ wywołuje skutki w sferze praw i obowiązków podmiotów pochodzących spoza struktury organizacyjnej organizacji;

wewnętrzny – dotyczy tego wszystkiego co konkretyzować się będzie w ustroju i działaniu określonej struktury administracyjnej np. resortu.

Do góry