Ocena brak

Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Rewalidacja

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

(łac. re – znów, validus – mocny) Oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami.

O. Lipkowski pisze, że pojęcie rewalidacji mieści w sobie pojęcie dążenia do przywrócenia zdrowia osobnikom pozbawionym go w jednym lub w wielu zakresach. Przywrócenie tym dzieciom całkowitego zdrowia, więc całkowita rewalidacja jest dostępna tylko w stosunku do dzieci chorych przewlekle (i to nie we wszystkich przypadkach). W stosunku do pozostałych dzieci specjalnych pojęcia „rewalidacja” należy rozumieć w znaczeniu przenośnym. Celem wychowania specjalnego jest przywrócenie im „zdrowia” w dostępnych dla nich zakresach, a w innych znalezienie środków kompensacyjnych.

Rewalidację można więc ogólnie określić jako wychowanie specjalne jednostek upośledzonych, zmierzające do najpełniejszego ich rozwoju i najlepszego przystosowania do życia w środowisku normalnym.

Pełna działalność rewalidacyjna obejmuje nie tylko leczenie, usprawnianie i rozwijanie, ale również zapobieganie pogłębianiu się istniejących już upośledzeń oraz powstawaniu dodatkowych anomalii fizycznych, psychicznych i społecznych. Recesja w rozwoju umysłowym występuje najczęściej w tych przypadkach, gdy dochodzą inne osłabienia i uszkodzenia organiczne w postaci przewlekłej choroby, niedożywienia, zatrucia, zaburzenia wzroku, słuchu itp. Może też być spowodowana niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia społecznego, np.: izolowanie dziecka od przyjemności i obowiązków domowych albo obciążenie nimi ponad jego siły, prymitywizm życia rodzinnego, brak odpowiedniej stymulacji rozwoju, zaniedbanie pedagogiczne i inne.

Podobne prace

Do góry