Ocena brak

Pojęcie ius cogens

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Ius cogens są to normy prawne o szczególnym znaczeniu dla społeczności międzynarodowej. Odzwierciedlają one respektowane wartości przez całą społeczność międzynarodową. Mają one moc bezwzględnie obowiązującą i nie mogą być uchylone żadną umową międzynarodową. Ius cogens zabezpieczają interesy społeczności międzynarodowej jako całość.

Ograniczają tym samym swobodę zawierania umów pomiędzy państwami. Konwencja wiedeńska uznaje normę ius cogens, jako normę która została przyjęta i uznana przez międzynarodową społeczność państw za normę od której żadne odstępstwo nie może być dozwolone i która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę postępowania prawa międzynarodowego o tym samym charakterze. Z chwilą pojawienia się normy ius cogens każda umowa pozostająca z nią w sprzeczności traci ważność i wygasa.

Podobne prace

Do góry