Ocena brak

Pojęcie, istota oraz typologia środków dydaktycznych

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

ŚRODKI DYDAKTYCZNE - to przedmioty które dostarczają uczniom określonych bodźców, ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznanie rzeczywistości.

Funkcje: poznawcza, kształcąca, dydaktyczna. Podział środków: wzrokowe, słuchowe, wzrokowo - słuchowe, częściowo automatyzujące proces dydaktyczny.

Środki służą: przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu pozytywnego stosunku do wiedzy, akceleracji pracy dydaktycznej. Kształceniu na odległość.

Podobne prace

Do góry