Ocena brak

Pojęcie, istota i charakter prawny zezwolenia

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Zezwolenie - decyzja, adm. - jeżeli podmiot spełnia warunki organ wydaje zezwolenie.

Zezwolenie, jego zmiana, cofnięcie następuje w drodze decyzji. Decyzja zezwalająca na pojęcie działalności gospodarczej w przeciwieństwie do udzielenia koncesji są tzw. decyzjami związanymi. Oznacza to, że jeżeli podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia spełni wszelkie wymogi określone w odrębnych ustawach to organ właściwy do wydania zezwolenia nie może odmówić jego wydania.

Podobne prace

Do góry