Ocena brak

Pojęcie, istota i charakter prawny koncesji

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Koncesja - decyzja administracyjna- organ wydający ma sferę uznania wydania koncesji - nawet, gdy podmiot spełnia warunki. Jest udzielana. na odpłatnie, na czas oznaczony od 5-50 lat.

Art.46.l.Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1. Poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

2. Wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3. Wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;

4. Ochrony osób i mienia;

5. Rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

6. Przewozów lotniczych. Jest to katalog zamknięty.

Podobne prace

Do góry