Ocena brak

POJĘCIE, ISTOTA, CECHY CZASU WOLNEGO

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

Wyróżniamy:

 1. czas zajęty – obowiązkami koniecznymi np. nauka szkolna, praca zawodowa, spożywanie posiłków

 2. czas wolny od obowiązku wykonania jakiejś czynności, czynności podejmujemy dobrowolnie, występuje tu własna motywacja

wg. Izdebskiej: to ten okres w ciągu doby, który pozostaje po wypełnieniu obowiązków szkolnych, zawodowych, domowych, organizacyjno – porządkowych oraz czynności związanych z zachowaniem zdrowia i higieny

To czas do własnej dyspozycji dzieci, młodzieży, który może być przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę i rozwój osobowości.

Cechy czasy wolnego:

 • czynności są podejmowane dobrowolnie

 • dowolność wykonania (zmienność decyzji)

 • satysfakcjonujący charakter czynności czasu wolnego

 • autoteliczność czynności

 • realizowanie własnych motywów

Funkcje czasu wolnego:

- w ujęciu szerokim:

 1. wypoczynku, 2.rozrywki, zabawy, 3.rozwoju osobowości

 • w ujęciu wąskim:

 1. poznawczo- kształcąca

 2. wychowawcza (dotyczy świadomej i planowej działalności wychowawczej prowadzącej do kształtowania instrumentalnych cech osobowości, wiadomości, zdolności, zainteresowań, potrzeb, postaw, wartości)

Badacze:

R. Wroczyński, I. Lepalczyk, T. Wujek, E. Trempała, A.Kamiński: „Czas wolny: jego problematyka społ. – wych.”

K. Przecławski: „Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce”, „Po pracy i nauce”

E. Wnuk – Lipiński: „Czas wolny – współczesność i perspektywy”

J. Izdebska: „Czynniki różnicujące strukturę budżetu czasu wolnego uczniów”

Miejsce i funkcje wychowawcze środków masowego oddziaływania w czasie wolnym dzieci”

Podobne prace

Do góry