Ocena brak

Pojęcie i zakres stosowania ugody administracyjnej jako formy załatwienia sprawy

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Instytucję ugody wprowadzono do kpa w 1980 r. Wydanie ugody eliminuje potrzebę decyzji. W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracyjnym, strony mogą zawrzeć ugodę. Zawarcie ugody dopuszczalne jest przy spełnieniu warunków /łącznie/:

  1. przemawia za tym charakter sprawy,

  2. przyczyni się to do uproszczenia; przyśpieszenia postępowania,

  3. nie sprzeciwia się temu przepis prawa.

Podobne prace

Do góry