Ocena brak

POJĘCIE I WARUNKI ISTNIENIA GRUP RÓWIEŚNICZYCH

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

Grupa rówieśnicza – organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu na cechę demograficzną – wieku, lecz ze względu  na typ więzi, bliskie, nacechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo.

Warunki istnienia grup rówieśniczych:

1. Podstawę istnienia grup rówieśniczych stanowią ich cele:

- wspólne – to cele indywidualne, ale osiągane wspólnie np. grupowe pójście do kina, gdyż każdy z członków chce obejrzeć film

- zespołowe – wymagana jest zespołowa działalność całej grupy np., przy organizowaniu zespołu muzycznego. Sprzyja to jej konsolidacji będącej rezultatem wspólnego przeżywania sukcesów bądź porażek.

2. Grupy rówieśnicze mają swoje ośrodki skupienia :

- miejsce spotkań np. cukiernie czy puste garaże

- nazwy wywodzące się z tzw. żargonu ulicznego lub popularnych filmów, książek itp.,

- sygnały w postaci haseł, umownych znaków, wyrazów, służące do podkreślenia odrębności grupy

- insygnia, odznaki lub określone elementy w wyglądzie np. fryzura czy ubrania

- obrzędy inicjacyjne badające sprawność i wytrzymałość kandydata

3. Grupa rówieśnicza to dynamiczny układ pozycji i ról społ. Układ pozycji zależny jest od wkładu poszczególnych jednostek w realizację zespołowego celu, zaś układ ról – od organizacji grupy.

Stopień uznania pozwala na wyróżnienie w grupie:

- członków najbardziej aktywnych

- członków mniej aktywnych, ale pełnoprawnych

- tzw. margines jednostek najmniej popularnych, lecz gotowych przyjąć wszelkie warunki, aby utrzymać członkostwo.

4. Uznanie społ. uzależnia się od celu grupowego i ulubionych zajęć członków grupy.

5. Najbardziej popularny członek grupy staje się jej przywódcą

3 typy przywódców:

- przewodniczący (doświadczenie, wiedza, umiejętności w danej dziedzinie),

- przywódca formalny (nie cieszą się takim autorytetem co przewodniczący, gdyż nie potrafią imponować, walczą o utrzymanie swej pozycji np. poprzez zabiegi dyplomatyczne),

- prowodyrzy ( mają znaczny wpływ na innych dzięki swej aktywności w sytuacjach trudnych)

Podobne prace

Do góry