Ocena brak

Pojęcie i typy grup społecznych

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Grupa społeczna – jest to zbiorowość połączona trwałą więzią społeczną, uznają wspólne wartości trwale ustrukturalizowana, której członkowie wzajemnie na siebie oddziałują na podstawie wspólnego zestawu oczekiwań co do zachowania partnerów

Podział i typy grup społecznych:

GRUPY PIERWOTNE I WTÓRNE

Grupy pierwotne

 • pojawiły się w społeczeństwie jako pierwsze

 • zaspokajane są tu podstawowe, psychiczne i ekonomiczne potrzeby ludzkie

 • jednostki utrzymują stały kontakt z innymi – kontakty „twarzą w twarz”

 • więź społeczna ma tu zabarwienie emocjonalne, stąd występuje duży stopień identyfikacji z grupą

 • np. rodzina, grupa przyjaciół, rodzina

Grupy wtórne

 • pojawiły się w późniejszych fazach rozwoju społeczeństwa, pojawiają się w ramach umowy

 • mają charakter zrzeszeniowy, mają na celu zaspokajanie jakiś potrzeb

 • identyfikacja jednostki jest słabsza i ograniczona – na charakter funkcjonalny

 • np. grupa studencka, partia polityczna, związki

GRUPY FORMALNE I NIEFORMALNE

Grupy formalne

Grupy nieformalne

 • uczestnictwo jest dobrowolne

 • do grupy nie trzeba się zapisywać

 • jej kształt jest spontaniczny

 • nie jest regulowana żadnymi przepisami

 • brak podziału na role

 • np. rodzina

GRUPY MAŁE I DUŻE

Grupy małe

 • górna granica grupy, to bezpośredni kontakt członków – każdy z każdym

Grupy duże

 • niemożliwość kontaktów bezpośrednich

 • np. naród

Podobne prace

Do góry