Ocena brak

Pojęcie i treść budżetu województwa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Budżet województwa jest planem finansowym a więc liczbowym zestawieniem przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych województwa oraz jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) bezpośrednio im podległych, takich jak Urząd Wojewódzki, szkoły o znaczeniu regionalnym funkcjonujące na obszarze województwa oraz inne wojewódzkie jednostki budżetowe np. biblioteki pedagogiczne, zakłady doskonalenia nauczycieli, filharmonie, teatry, szpitale.

Budżet województwa obejmuje:

- przychody i wydatki wojewódzkich zakładów budżetowych,

- przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych wojewódzkich jednostek organizacyjnych,

- przychody i wydatki środków specjalnych utworzonych przy wojewódzkich jednostkach budżetowych,

- przychody i wydatki funduszy celowych funkcjonujących na obszarze województwa, np. wojewódzki fundusz ochrony środowiska

Budżet województwa uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na okres roku budżetowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Uchwała budżetowa, której elementem jest budżet województwa, stanowi podstawę gospodarki finansowej województwa. Uchwała budżetowa dla województwa podobnie jak uchwała dla budżetu gminy, powiatu może przewidywać limity wydatków na niektóre programy inwestycyjne, ujmowane jako załącznik do uchwały budżetowej.

Treść budżetu województwa.

Na treść budżetu województwa składają się:

- dochody i wydatki

- przychody i rozchody

Podobne prace

Do góry