Ocena brak

Pojęcie i treść budżetu powiatu

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych powiatu, a więc Rady Powiatu, Starosty i podlegającego mu urzędu powiatowego oraz innych podległych mu jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) a także

przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, środków specjalnych utworzonych przy powiatowych jednostkach budżetowych, jak również

przychody i wydatki funduszy celowych funkcjonujących na obszarze danego powiatu.

Budżet powiatu ujęty jest w uchwale budżetowej, którą podejmuje Rada Powiatu. Budżet powiatu uchwalany jest na okres roku budżetowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Uchwała budżetowa, o której mowa stanowi podstawę gospodarki finansowej każdego powiatu.

Zwrócić należy uwagę, iż budżet powiatu podobnie jak budżet gminy jest znacznie szerszy pod względem swego zakresu aniżeli budżet państwa (zob. wykład na temat budżetu gminy). Uchwała budżetowa obok budżetu powiatu określać może limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, które ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.

Treść budżetu powiatu.

Na treść budżetu powiatu składają się;

  1. dochody i wydatki oraz

  2. przychody i rozchody

Podobne prace

Do góry