Ocena brak

Pojęcie i treść budżetu państwa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Budżet państwa jest rocznym planem finansowym zawierającym liczbowe zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

- organów władz państwa (Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta),

- organów kontroli i ochrony prawa (np. NIK)

- sądów i trybunałów (SN, NSA, sądy powszechne, TK, TS) oraz

- administracji rządowej (Kancelarii Prezesa Rady ministrów, ministrów i urzędników im podległych).

Budżet państwa uchwalany jest formie ustawy, a mówiąc ściślej jest częścią składową ustawy budżetowej uchwalanej na okres roku kalendarzowego zwanego rokiem budżetowym.

Budżet jest planem finansowym o charakterze centralnym a więc obejmującym wszystkie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody podmiotów wyżej wymienionych, ujęte w skali całego kraju.

Budżet państwa jest ponadto planem o charakterze dyrektywnym. Dyrektywność ta ma jednak ograniczony charakter i jest jednostkowa, oznacza ona, iż ujęte w budżecie dochody stanowią jedynie prognozę ich wielkości to w konsekwencji pozbawia budżet dyrektywności po stronie dochodowej, jednakże dyrektywność budżetu pojawia się po stronie wydatków i rozchodów. Wydatki i rozchody stanowią, bowiem nieprzekraczalny limit. Przekroczenie tego limitu wywołuje konsekwencje prawne w stosunku do osób odpowiedzialnych. Dyrektywność rozumiana w ten sposób jest cechą charakterystyczną nie tylko budżetu państwa, lecz także budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry