Ocena brak

Pojęcie i treść budżetu gminy

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Budżet gminy jest podstawowym planem finansowym, obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

- dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów gminy (rady gminy, burmistrza, prezydenta, wójta) i jednostek organizacyjnych im podległych (Urząd Gminy) a także

- przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, gminnych jednostek budżetowych i środków specjalnych gminnych jednostek budżetowych jak również

- przychodów i wydatków funduszy celowych funkcjonujących na obszarze danej gminy.

Budżet gminy (podobnie jak budżet powiatu, województwa) przybiera formę prawną uchwały budżetowej. Uchwałę tę budżetową podejmuje Rada Gminy. Budżet gminy uchwalany jest na okres roku budżetowego.

Z powyższego wynika, iż treść lub inaczej mówiąc zakres przedmiotowy budżetu gminy jest znacznie szerszy aniżeli budżetu państwa. W budżecie państwa, bowiem przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych znajdują się poza obszarem budżetu państwa, stanowiąc jedynie załącznik budżetu państwa. Podobnie jest, gdy chodzi o przychody i wydatki państwowych funduszy celowych, znajdują się one również poza budżetem państwa. Uchwała budżetowa obok budżetu może zawierać także limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, które ujmowane są w załączniku.

Podobne prace

Do góry