Ocena brak

Pojęcie i skutki dewaluacji

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Dewaluacja - spadek wartości waluty wywołany decyzja władz monetarnych.Dewaluacje przeprowadza się aby zwiększyć opłacalość eksportu, która polega na osłabieniu kursu waluty krajowej. Także w tym przypadku można wyróżnić 2 aspekty:

zewnętrzny i zewnętrzny mechanizmu oddziaływania dewaluacji (i deprecjacji) na eksport.

Zewnętrzny aspekt wyraża się w tym, że ceny dewizowe wyrobów eksportowych przez dany kraj mogą na skutek dewaluacji (deprecjacji) ulec obniżeniu. Przy danych kosztach krajowych i słabszej walucie krajowej możliwe jest bowiem obniżenie cen dewizowych i tym samym zwiększenie konkurencyjności eksportu wyrobów danego kraju.

Wewnętrzny aspekt dewaluacji wyraża się w tym, że podwyżka ceny walutowej obcej powoduje wzrost wpływów dewizowych przeliczanych na walutę krajową. Oznacza to, ceteric paribus, zwiększenie opłacalności dotychczasowego wywozu i rozszerzenie zakresu opłacalnego eksportu.Dewaluacja i (deprecjacja) powoduje też zwiększenie kosztu importu, gdyż rośnie cena waluty obcej w pieniądzu krajowym.

Podobne prace

Do góry