Ocena brak

Pojęcie i rodzaje wykładni prawa

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Wykładnia, czyli interpretacja prawa jest to zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawnych, zawartych w przepisach.

Rodzaje wykładni ze względu na podmiot:

- wykładnia autentyczna: tłumaczy wątpliwości powstające przy stosowaniu zarządzenia;

- wykładnia legalna : obowiązuje powszechnie;

- wykładnia sądowa: w trakcie postępowania sądowego;

- wykładnia naukowa: przy zmianie przepisów;

Rodzaje wykładni ze względu na metodę:

- wykładnia gramatyczna: znaczenie słów;

- wykładnia celowościowa: do czego ustawodawca zmierzał;

- wykładnia systemowa: bada miejsce normy prawnej w systemie prawa;

- wykładnia historyczna: ustalenie normy prawnej za pomocą materiałów historycznych;

Rodzaje wykładni ze względu na wynik:

- wykładnia rozszerzająca: szersze rozumienie normy;

- wykładnia zwężająca: węższe rozumienie normy;

- wykładnia stwierdzająca: wyniki się pokrywają ;

Podobne prace

Do góry