Ocena brak

Pojecie i rodzaje sytuacji społecznych

Autor /Piotsmetvet Dodano /15.11.2005

Sytuacja społeczna wg Stanisława Miki (Mika) to takie okoliczności, w których obok podmiotu (jednostki) bezpośredniego, występują inni ludzie. Ci inni obserwują nasze zachowanie (sposób mówienia, wykonywania poszczególnych czynności, postawę ciała) i na tej podstawie w ich świadomości powstaje obraz osoby, jednostki.

Wyróżnić można 2 rodzaje sytuacji społecznej:
1. Sytuacje społeczne, w których inni ludzie występują w sposób bezpośredni. Inni ludzie mogą występować w sytuacjach bezpośrednich społecznych jako:
a) jednostki indywidualne,
b) grupy lub członkowie grupy, ma świadomość przynależności do niej, zajmuje określoną pozycję społeczną, pełni określone role. Mówiąc o sytuacjach grupowych chodzi nam przede wszystkim o tzw. grupy np. grupy studenckie, seminaryjne, klasa szkolna, grupa pracownicza, kontakt między członkami tej grupy ma charakter bezpośredni (twarzą w twarz),
c) duże zbiorowości nie zintegrowane tak jak widownia w teatrze, czy tłum kibiców na meczu. Te duże nie zintegrowane zbiorowości oddziaływają na nas jako całość – psychologia tłumu,
d) inni ludzie w sytuacjach społecznych, w których my uczestniczymy mogą występować jako przedstawiciele różnych instytucji czy organizacji. Spostrzegamy je wówczas jako reprezentantów danej instytucji (poczty, telewizji),
2. Sytuacje społeczne w których inne osoby występują w sposób pośredni. Wyróżniamy dwa rodzaje sytuacji społecznych, w których inni występują wobec nas w sposób pośredni.
a) inni ludzie występują w sytuacjach społecznych w formie materialnych produktów swoich czynności, działań, te ich wytwory, produkty oddziaływają na nas, są źródłem informacji o ich autorach,
b) ponadto inni ludzie mogą występować bezpośrednio w formie tzw. niematerialnych produktów swego działania np. język będący narzędziem porozumiewania się, normy społeczne, normy moralne, zwyczaje czy obyczaje, poglądy czy różne ideologie,

Ogólnie można powiedzieć, że człowiek współczesny zawsze znajduje się w sytuacjach społecznych.

Do góry