Ocena brak

Pojęcie i rodzaje stanów nadzwyczajnych

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Stanu nadzwyczajny- to odejście od stałych konstytucyjnych form sprawowania władzy w wyniku zaistnienia szczególnej sytuacji w państwie lub stosunkach międzynarodowych. Wprowadzenie stanu ma 2 skutki:

-powoduje skupienie władzy w rękach egzekutywy

-prowadzi do zawieszenia praw i ograniczenia swobód obywatelskich.

Nazwą stany nadzwyczajne to: wyjątkowy, zagrożenia, obrony, klęski żywiołowej. Do stanów nadzwyczajnych nie należy stan wojenny. Nie powiązano organów w kwestii wojny i pokoju ze stanami nadzwyczajnymi. Z punktu widzenia konstytucji postanowienie o stanie wojny jest deklaracją wojny i nie kreuje nowej sytuacji wewnątrz państwa.

Obowiązująca konstytucja przewiduje możliwość wprowadzania stanów nadzwyczajnych na części albo całym terytorium:

-stan wojenny-w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-stan wyjątkowy- w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli, lub porządku publicznego.

-stan klęski żywiołowej- w celu zapobiegania skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej w celu ich usunięcia.

Podobne prace

Do góry