Ocena brak

Pojęcie i rodzaje przestępstw

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób pod groźba kary. Inne czyny zabronione, nie zagrożone taką sankcja, są tylko delikatnymi, czynami niedozwolonymi, bezprawnymi. Wywołują one skutki w innych dziedzinach prawa – prawo karne się nimi nie zajmuje.

Przestępstwo jest to zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary.

Sąd badając sprawę, nie jest obowiązany badać, czy popełnione przestępstwo było rzeczywiście społecznie szkodliwe. Samo umieszczenie danego czynu w k.k., wśród czynów przestępczych fakt ten przesądza. Każde przestępstwo ma charakterystyczne cechy, które pozwala je odróżnić od innych przestępstw. Cechy te nazywa się znamionami.

W każdym przestępstwie występują cztery elementy:

 1. Podmiot przestępstwa – sprawca

 2. Przedmiot przestępstwa – dobro, przeciwko któremu przestępstwo było bezpośrednio skierowane

 3. Strona przedmiotowa przestępstwa – sposób popełnienia czynu i okoliczności faktyczne, w jakich do niego doszło

 4. Strona podmiotowa przestępstwa – subiektywne okoliczności sprawy, okoliczności związane z psychiką sprawcy (wina sprawcy).

Wśród przestępstw wyodrębnia się różne kategorie, zależnie od przyjętych kryteriów. Podstawowe i najczęściej spotykane podziały przestępstw:

 1. Ze względu na wysokość grożącej kary:

  1. Zbrodniapozbawienie wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo kara śmierci

  2. Występek – pozbawienie wolność przekraczające miesiąc, ograniczenie wolności lub grzywna powyżej 30 stawek dziennych

 2. Z uwagi na skutek:

  1. Materialne (Skutkowe)

  2. Formalne (Nieskutkowe) – dochodzie przez samo działanie sprawcy, bez względu na skutek

 

 

 1. Ze względu na rodzaj winy sprawcy:

  1. Umyślne

  2. Nieumyślne

 2. Ze względu na sposób zachowania się sprawcy:

  1. Popełnione przez działanie

  2. Popełnione przez zaniechanie

 3. Przestępstwa można dzielić także na:

  1. Zasadnicze – przestępstwa podobne do siebie, przy czym jedno z nich odgrywa rolę zasadniczą, a pozostałe różnią się dodatkowymi cechami

  2. Kwalifikowane – przestępstwa posiadające takie same cechy dodatkowe, które powodują, że jest ono społecznie niebezpieczniejsze od zasadniczego

  3. Uprzywilejowane – posiada takie dodatkowe cechy, które czynią je mniej niebezpiecznym niż przestępstwo zasadnicze

 4. Ze względu na sposób ścigania:

  1. Ścigane z urzędu

  2. Ścigane z oskarżenia prywatnego – przestępstwa popełnione na szkodę jednostki, o niewielkiej szkodliwości społecznej

 5. Ze względu na rodzaj dóbr chronionych przez prawo karne:

  1. Polityczne – skierowane przeciwko podstawom ustroju państwa, a sprawa działa z pobudek politycznych

  2. Pospolite

   • Przeciwko życiu i zdrowi

   • Przeciwko wolności

   • Przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

   • Przeciwko dokumentom

   • Inne

 

Podobne prace

Do góry