Ocena brak

Pojęcie i rodzaje polityki handlowej

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Pojecie :

Polityka handlowa to świadome oddziaływanie państwa na stosunki handlowe z zagranicą sprowadzające się z jednej strony do wyznaczania określonych celów a z drugiej do wyboru stosowania narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia

Rodzaje :

Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki handlowej:

- polityka liberalna → wolnego handlu, państwo zapewnia wolny rynek

- polityka protekcyjna( protekcjonizm) tj. ograniczenia dostępu do własnego rynku

wspieranie własnej gospodarki ( maksymalizacja korzyści )

Politykę handlową możemy również podzielić na :

- autonomiczną-zmierza do osiągnięcia określonych celów wewnętrznych czy zewnętrznych przy pomocy autonomicznych posunięć państwa tj. bez uzgodnienia podejmowanych środków z innymi krajami

- umowną

- konwencyjną

- zmierza do osiągnięcia określonych celów w zakresie obrotu zagranicznego drogą umów międzypaństwowych z innymi krajami ( zawieranie różnych umów pomiędzy państwami)

Podobne prace

Do góry