Ocena brak

POJĘCIE I RODZAJE POLICJI ADMINISTRACYJNEJ

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Policja administracyjna jest obok reglamentacji jedną z czterech sfer działania administracji.

Sfera pierwsza obejmuje działania polegające na ochronie bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, a w szczególności życia, zdrowia i mienia. Przedmiot ochrony jest jakby dwoisty. Chroni się i pewne dobra (życie, zdrowie, mienie) i pewne stany (bezpieczeństwo, porządek i spokój publiczny).

Policja jest albo utożsamiana zakresem z reglamentacją, albo stanowi pewną, wyróżnioną jej część, albo wreszcie traktowana jest jako funkcja osobna i równorzędna reglamentacji. I w policji, i w reglamentacji mamy do czynienia z ograniczeniami formułowanymi w interesie publicznym i – zgodnie z przyjętym założeniem- tym samym katalogiem form władczych. Przedmiot i cele natomiast są różne. W szczególności policja ma na celu zagwarantowanie nienaruszalności dotychczasowego stanu porządku, mienia i niektórych, poddanych ochronie administracyjno-prawnej, dóbr osobistych człowieka. Reglamentacja natomiast pełni też funkcje kreatywne w zakresie celowego kształtowania działalności gospodarczej.

Inne z ważniejszych różnic, mające znaczenie dla prawnych form działań, obrazują częstotliwość i różny kształt konstrukcji normy uznaniowej (w reglamentacji uznaniem objęta jest treść decyzji, a w policji zaś – interpretacja prawnego warunku rozstrzygnięcia np. pojęcia porządku publicznego), a także różną rolę polityki wobec administracji i polityki w administracji, niejednakową stabilność podstaw prawnych, sposób powstawania sytuacji prawnych, skuteczność i zasięg zabezpieczenia procesowego, wreszcie czasowe ramy trwania sytuacji wyznaczonych formami władczymi.

Podobne prace

Do góry