Ocena brak

Pojęcie i rodzaje najmu. Locatio conductio

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Rodzaje najmu:

  • najem rzeczy – locatio conductio rei,

  • najem usług – locatio conductio operarum,

  • najem dzieła – locatio conductio operis,

Strony – oddający w najem rzecz, usługi, dający materiał (locat) na wykonie dzieła – locator, strona przeciwna – conductor. Najem był umową synallagmatyczną – zobowiązująco-uprawniający. Pierwotnie najem niewolników i zwierząt, potem mieszkań, dzierżawa ziemi, najem usług i dzieła. Ok. 100 r.p.n.e. istnieją analogiczne do kupna sprzedaży skargi bonae fidei – actio locati i actio conducti.

Rozwiązanie kontraktu najmu jeśli nie było oznaczonego czasu mogło nastąpić w dowolnym momencie przez wycofanie się każdej ze stron (nie było wypowiedzenia), w razie terminu potrzebne było porozumienie stron. Jednostronne rozwiązanie – najemca gdy nie dostał rzeczy lub rzecz nie nadawała się do używania z winy wynajmującego; wynajmujący jeśli najemca nie płacił czynszu przez dwa lata, pogarszał rzecz. Śmierć jednej ze stron nie powodowała rozwiązania kontraktu najmu.

Podobne prace

Do góry